Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

 

Bitlis Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikaları çerçevesinde etkili bir işgücü ve personel politikası ile kamu gelirlerini toplamak, kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyonu;
Toplumsal refahın artırılmasını, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının desteklenmesini sağlamak üzere; mali disiplinden ödün vermeden, öngörülen geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkelerini gözeterek toplamak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmak, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, paylaşımcı adil bir mali hizmet sunan örnek bir Defterdarlık.