Görev Tanımı Çizelgeleri

Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanımları Çizelgesi EYLÜL 2018

Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanımları Çizelgesi Eylül 2018

Personel Müdürlüğü Görev Tanımları Çizelgesi-2018